Veel gestelde vragen

Een foto waarop het dier alleen op staat, het liefst eentje waar de ogen van het dier goed zichtbaar op zijn. De foto mag echter geen (gedeeltes van) mensen of andere dieren bevatten. Dit, omdat ik dan alleen de energie kan opvangen van het dier in kwestie en dus geen 'rest energie' van anderen kan opvangen.

Verder heb ik de volgende gegevens nodig:

  • Naam en roepnaam (indien deze verschilt van de naam) van het dier
  • (Geschatte) leeftijd
  • Geslacht
  • Woonplaats
  • Vragen die men aan het dier wil stellen

Verder niets. Ik wil zo blanco mogelijk het gesprek in gaan. Dus geen hele historie van het dier meesturen.

Voor een contact vraag ik € 35,00. Een eventueel vervolggesprek kost € 25,00.
Een gesprek duurt gemiddeld een uur. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt en aan u gezonden. Wanneer daar prijs op wordt gesteld dan kan het verslag telefonisch toegelicht worden.

Helaas heeft de ervaring mij geleerd dat vooruitbetaling nodig is. Op die manier bespaar ik werk voor zowel mezelf als diegene die het gesprek aanvraagt. Daarom dient betaling reeds gedaan te zijn voordat het gesprek plaatsvindt.

Stuur de benodigde gegevens en foto via email (klik op het woord email).
Ik neem dan contact met u op om aan te geven wanneer ik het gesprek denk te kunnen doen en geef ik u de betalingsgegevens.
Helaas heeft de ervaring mij geleerd dat vooruitbetaling nodig is. Op die manier bespaar ik werk voor zowel mezelf als voor diegene die het gesprek aanvraagt.

Dit dient gerespecteerd te worden. U krijgt een gedeeltelijke terugbetaling ad €25,00 van het betaalde bedrag (= € 35,00). Dit, omdat ik toch tijd en energie erin heb gestoken om contact te leggen.

Omdat er met beelden, gevoelens enzovoort wordt gewerkt en niet met daadwerkelijke taal zoals wij mensen gebruiken is taal geen barrière. Wel kan het zo zijn dat een beeld wat een dier uitzendt, anders door mijn geïnterpreteerd kan worden omdat we wellicht een andere betekenis daar aan geven.

Dat is het mooie van telepathie: er zijn geen grenzen wat betreft afstand. Een dier uit Amerika komt net zo duidelijk door als een dier dat naast me staat.

Soms zijn mensen bang dat hun dieren iets zullen onthullen wat ze niet willen dat anderen dat weten. In de gesprekken welke ik tot nu toe heb gevoerd is er nooit iets naar voren gebracht wat mensen in verlegenheid zou kunnen brengen. Het kan zijn dat een dier iets doorgeeft wat voor mij onduidelijk is, maar wat voor de mens(en) een ware eye-opener kan zijn.

In principe kan ik met allerlei dieren een contact opstarten, zoals met een kat, hond, paard, cavia, konijn, kip. Ik heb ook eens met een slang gecommuniceerd, wat erg leuk en interessant was.

In principe kunnen alle vragen gesteld worden. Ikzelf trek echter een grens bij de vraag of het dier moet inslapen of niet. Ook indien er vragen over de gezondheid van het dier zijn, is de eerste gang toch echt eerst de dierenarts. Alleen die kan uitsluitstel geven of er met het dier lichamelijk iets aan de hand is. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de (fysieke) gezondheid van uw dier.
Vragen over (leef)tijd kunnen de meeste dieren niet beantwoorden. Ze houden zich niet met tijdsbegrippen bezig. Ze zijn daar ook niet in geschoold zoals mensen leren wat tijd is en hoe dat werkt en dergelijke.
Informatie die bij mij binnenkomt kan echter wel uit het verleden, heden of toekomst komen. En dat maakt het soms wel eens lastig voor hun mensen om bepaalde informatie te plaatsen, zeker als het dier daar niet is opgegroeid.
Ook de vraag of het dier nog leeft is zeer moelijk te beantwoorden. De energie van het dier is er immers nog en het kan voorkomen dat een dier zelf nog niet weet of het is overgegaan of niet. Vooral in situaties waarin het dier plotsklaps de dood heeft gevonden door bijvoorbeeld een ongeluk.

Een goed contact gaat niet lukken als ik zelf boos, gestrest of verdrietig ben bijvoorbeeld. Bovendien vind ik dat respectloos richting het dier.

Wanneer ik goed in mijn vel zit, zorg ik er vervolgens voor dat ik rustig en goed gegrond ben. Met beide benen stevig op de grond dus en geen gezweef tussen Hemel en Aarde, daar heeft niemand wat aan. Mijn volle aandacht en concentratie stel ik op dat moment beschikbaar.

Aan de hand van een foto en basisgegevens van het dier leg ik vervolgens contact. Ik nodig het dier uit om in 'gesprek' te gaan, ik leg uit waarom en namens wie het contact is gelegd. Heel vaak komen er dan al meteen allerlei indrukken binnen. Voordat ik erover na heb kunnen denken staan er al een aantal zaken op papier. Het kan natuurlijk voorkomen dat een dier geen zin heeft of op het moment dat ik contact leg andere dingen te doen heeft. Dan probeer ik het op een ander moment nogmaals.

Het is telepathie; een uitwisseling van energie. Gedachten, gevoelens, beelden, geuren, kleuren etc worden uitgezonden en door anderen weer ontvangen. Te vergelijken met een radio bijvoobeeld. Het is een kwestie van zenden en ontvangen. Het uitzenden van al die zaken is meestal geen probleem - het ontvangen is meestal de kunst.

Het is geen gave die maar een paar mensen hebben. In principe kan iedereen het. Het is "slechts" een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen. Hoe het bij de ontvanger binnenkomt kan verschillen. Zo zijn er mensen die helderhoren of helderzien, helderproeven, helderweten, heldervoelen. Alleen of een combinatie hiervan is mogelijk.