Reading& Healing voor Dieren

Reading & Healing voor dieren

'Reading & Healing voor Dieren' is mijn omschrijving voor het contact leggen met zieke dieren (of beter gezegd: dieren met blokkades) en het ondersteunen van hun genezingsproces. Hieronder zal ik uitleggen wat dat inhoudt, maar ik wil graag benadrukken dat bij medische problemen altijd eerst een dierenarts moet worden geraadpleegd.

Als Reiki Master (sinds 2006 - Usui stroming) heb ik ook dieren Reiki gegeven (fysiek en op afstand) en de meeste dieren waarmee ik heb gewerkt geven zich meestal maar al te graag over aan de helende kracht van deze zachte energie. Zij kunnen dan loslaten en lichamelijk, emotioneel en geestelijk verder gaan.

Om mij te specialiseren in het werken met energie bij dieren heb ik de opleiding Energetisch Dierentherapeut gevolgd bij het CIVAS. Ik heb ook de opleiding Life Time Healing voor Dieren succesvol afgesloten. Met deze opleidingen en mijn opgedane ervaringen heb ik Reading & Healing voor Dieren verder ontwikkeld.

Reading & Healing richt zich erop vastzittende emotionele blokkades, ontstaan door stress, onverwerkte gebeurtenissen en emotionele overbelasting op te lossen. Door het stapsgewijs opheffen van die emotionele blokkades kunnen dieren zich weer ontspannen. In combinatie met Reiki geeft deze methode vaak een prachtig resultaat. In het begin is het effect misschien heel subtiel maar naarmate de tijd vordert zien mensen bij hun dier een wezenlijk verschil in gedrag. Het dier voelt zich vrijer en vrolijker en het contact tussen mens en dier wordt vernieuwd en versterkt.

Net als mensen maken dieren gebeurtenissen mee die hun gedrag voor de rest van hun leven kunnen beïnvloeden. De methode richt zich op het stapsgewijs en per periode behandelen van dieren. Zo worden niet alleen oorzaken van stress uit de huidige omgeving meegenomen, maar ook uit het verleden.

Over het Reading & Healing traject
Wanneer u voor uw dieren een Reading & Healing-traject wilt, is de eerste stap een intake. In tegenstelling tot een "gewoon" Dierentolk contact geeft u in deze intake zoveel mogelijk informatie over het (probleem)gedrag van het dier en wat u denkt waar de blokkades zouden kunnen zitten.
Vervolgens leg ik telepatisch contact met het dier (= Reading) en geef ik zoveel Healingsessies als nodig zijn om diens blokkades te verhelpen. Per sessie koppel ik naar u terug.

Ik bied deze dienst aan voor € 75,00

N.B.: Wanneer een dier natuurlijk gedrag vertoont wat wel een probleem zou kunnen zijn voor mensen -
denk b.v. aan een sproeiende kater binnenshuis - dan is het Reading & Healing-traject niet geschikt. Het betreft dan immers geen blokkade maar een uiting van het natuurlijk gedrag door een kat.
U kunt kijken wat u kunt doen om het sproeien in huis tegen te gaan door te onderzoeken waarom de kat zo graag binnen sproeit. Een gedragstherapeut kan u hierbij eventueel advies over geven.
Overigens vind ik het sowieso verstandig dat mensen zich verdiepen in het natuurlijk gedrag van een dier wat zij in huis hebben / halen.